top of page
Kdo je strategický zákazník?
80 % tržeb, marže a zisku ve všech odvětvích generuje pouze 20 % spotřebitelů! Víte, kteří to jsou ve Vašem odvětví, a jak je dokážete najít? Je zbytečné  a drahé oslovovat všechny, když většina z nich pro Vás stejně nebude zisková. Profit Booster Vám pomůže najít a přesně popsat ty spotřebitele, kteří táhnou Vaše odvětví. Následně vše zaměříme pouze na ně.
Specializované produkty

1. STRATEGIC CLIENT

V jakémkoliv odvětví zhruba 20 % spotřebitelů vytváří 80 % marže, tržeb, výnosů,… Víte, kteří to jsou právě pro Vaši firmu a ve Vašem odvětví? Profit Booster nalezne a detailně popíše strategického klienta na Vašem trhu.

1. STRATEGIC CLIENT

2. CLIENT PATH

Jak vypadá cesta klienta od prvního impulsu k nákupu? Přesný popis rozhodovacího procesu klienta a zdrojů informací, které k rozhodnutí používá, Vám umožní být ve strategický okamžik právě tam, kde se rozhoduje. Je to levnější a účinnější. Profit Booster pro Vás detailně zmapuje cestu klienta k nákupnímu rozhodnutí.

2. CLIENT

PATH

3. DECISION MAKER

Kdo rozhoduje o nákupu? V mnohých případech ten, kdo produkt spotřebovává, má jen malý, nebo žádný vliv na rozhodnutí o nákupu. Mnoho firem tak zcela zbytečně komunikuje se spotřebiteli, kteří ve skutečnosti nerozhodují. Profit Booster najde rozhodovatele ve Vašem odvětví.

3. DECISION

MAKER

4. SOCIAL  INSIDER

Jak se o Vás hovoří na internetu a sociálních sítích? Profit Booster pro Vás prostřednictvím propracovaných analytických nástrojů reprezentativně zjistí, v jakém kontextu se o Vašem produktu nebo značce nejčastějši mluví a jaký je sentiment vnímání.

4. SOCIAL

INSIDER

bottom of page