top of page
Co mu říci?
Co mám spotřebiteli říci, aby změnil preference a začal své peníze směřovat ke mně? V každém odvětví existuje jedno sdělení, které je v danou chvíli nejefektivnější a které dokáže měnit spotřebitelovy preference. Ze všech možných sdělení hledáme právě a jen to jedno nejúčinnější, protože více jich nikdy nebudete schopni v jednu chvíli efektivně komunikovat. Profit Booster pro Vás vygeneruje všechna možná relevantní sdělení, a pak je všechna seřadí podle jejich schopnosti prodat.
Specializované produkty

1. BENEFIT SEARCH

Lidé nekupují produkty náhodně, ale kvůli výhodě, kterou jim Váš produkt poskytne. Profit Booster pro Vás zjistí všechny relevantní výhody na Vašem trhu, i ty, které zatím nikdo nepoužívá.

1. BENEFIT

SEARCH

2. BENEFIT RANKING

Ke každému produktu nebo službě je možné vymyslet mnoho výhod vedoucích k prodeji. Která z nich však bude ta nejúčinnější? V praxi nelze komunikovat vše, efektivnější je zaměřit se na soustavnou komunikaci jedné klíčové výhody. Profit Booster najde svou exkluzivní metodou právě pro Váš produkt tu nejúčinnější výhodu ze všech možných.

2. BENEFIT RANKING

3. GLOBAL SCAN

Chcete inovovat, ale došly Vám nápady? Profit Booster pro Vás najde a popíše nejzajímavější trendy ve Vašem odvětví po celém světě. Na jejich základě pak společně vytvoříme funkční řešení a pomůžeme Vám ho uvést na trh. 

3. GLOBAL

SCAN

4. EQUITY

Co by měla Vaše značka dlouhodobě komunikovat a jak by u toho měla vystupovat? Co je podstatou Vašeho produktu? Jakým tónem, s jakým charakterem a v jakém kontextu by Váš produkt a Vaše firma měla vystupovat tak, aby tato podstata nemusela být stále měněna, ale vytvářeli jste konzistentní a pro klienty fungující obraz?

4. EQUITY

5. PRICE REVIEW

Nastavení cenové strategie je nejdůležitějším faktorem při budování zisku. Na jaké složky ceny jsou Vaši klienti citliví a kde posuvy nevnímají? Jaký cenový odstup od konkurence můžete mít? Profit Booster Vám pomůže nastavit cenovou strategii pro maximalizaci zisku.

5. PRICE

REVIEW

6. TOP 10

Ve firmě je vždy víc projektů a nápadů, než lze úspěšně realizovat. Systém posuzování projektů T10 posoudí jednotlivé projekty, ať jsou z jakékoli oblasti firmy, a vybere ty, které mají pro budování zisku nejvyšší přínos. Internetová nadstavba T10 pak ohlídá, aby byl projekt včas a řádně realizován.

6. TOP 10

bottom of page