Ing. Monika Pištěláková Ing. Monika Pištěláková Managing Partner

„Loajalita neexistuje! Existuje jenom opakovaný nákup.“

Mgr. Ladislav Krempa Mgr. Ladislav Krempa Partner

„Cílem marketingu je prodat! Povědomí o značce, její vnímání a síla jsou jenom prostředky, které k tomuto cíli vedou.“

Ing. Jana Laifrová Ing. Jana Laifrová Consultant

„Prodat není problém! Problém je prodat za cenu, která po započtení všech nákladů generuje zisk!“

Ing. Petr Pištělák Ing. Petr Pištělák Managing Partner

„Rozhodnutí o produktu nebo uvedení na trh je strategické rozhodnutí, které musí provést manažer. Toto rozhodnutí se nedá delegovat na “utahaného představitele cílové skupiny, který se cestou z práce zúčastní kvalitativního výzkumu“.“

Ing. Radana Kaše Ing. Radana Kaše Partner, HR Division

„Jakýkoli kompromis v oblasti lidských zdrojů se bezpečně nevyplatí.“

Ing. Petr Pištělák Ing. Petr Pištělák Managing Partner

„Miliarda se nedá ušetřit. Miliarda se musí vydělat.“

Mgr. Ladislav Krempa Mgr. Ladislav Krempa Partner

„Problém výzkumu není získat správnou odpověď, ale položit správnou otázku.“

Ing. Monika Pištěláková Ing. Monika Pištěláková Managing Partner

„Zlevnit se dá vždy. Zpětné zdražení je ale většinou jen těžko realizovatelné.“

Ing. Jan Kaše Ing. Jan Kaše Managing Partner

„Zadavatel reklamy se musí rozhodnout, jestli chce, aby mu reklama vyhrála kreativní soutěže, nebo aby přivedla nové zákazníky. Obojí je často neslučitelné.“

Ing. Monika Pištěláková Ing. Monika Pištěláková Managing Partner

„Naprostá většina marketingových investic po změření výsledků prokazatelně nebuduje prodej.  Mnoho špatných marketingových investic hodnotu firmy dokonce snižuje.“

Ing. Jana Laifrová Ing. Jana Laifrová Consultant

„Problém většiny obchodních firem není nedostatek příležitostí, ale nedostatek procesů a kázně.“

Ing. Monika Pištěláková Ing. Monika Pištěláková Managing Partner

„Úspěch firmy je více než čím jiným dán kvalitou zaměstnanců.“

Ing. Jan Kaše Ing. Jan Kaše Managing Partner

„Mnoho firem urputně bojuje na trzích, kde už nejsou žádné peníze. Místo toho, aby se otočili tam kde jsou, ubojují se k insolvenci.“

Ing. Jana Laifrová Ing. Jana Laifrová Consultant

„Obchodníci většinou nechodí tam, kde mohou vydělat, ale hlavně tam, kde vaří dobrou kávu.“

Ing. Jan Kaše Ing. Jan Kaše Managing Partner

„Nejlepší data leží uvnitř firmy. Ono je ale pohodlnější objednat si externí průzkum.“

Ing. Radana Kaše Ing. Radana Kaše Partner, HR Division

„Nejslabším článkem jakéhokoli obchodního systému jsou lidé.  Jejich výběr je pro úspěch naprosto klíčový.“

Ing. Petr Pištělák Ing. Petr Pištělák Managing Partner

„Chceš, aby se tvá reklama líbila? Dej do ní štěňata. Chceš, aby prodávala? Dej do ní jednoznačnou výhodu pro spotřebitele.“

Společnost Profit Booster

Společnost PROFIT BOOSTER poskytuje od roku 2005 strategická marketingová a obchodní řešení, založená na datech. Našim cílem je zvýšení zisku našich klientů prostřednictvím zvýšení prodeje jejich výrobků nebo služeb. Věříme, že jediným cílem podpory prodeje a marketingu je prodat „většímu počtu zákazníků, častěji, více zboží a služeb za vyšší cenu“. Proto tyto činnosti chápeme jako prosté obchodní investice, a také je tak měříme a počítáme.

Kvalita našich marketingových doporučení byla několikrát oceněna prestižními EFFIE AWARDS (Ocenění za nejefektivnější reklamu).

Principy a hodnoty

  • Marketing považujeme za investici, která se musí finančně vrátit ve zvýšeném prodeji.
  • Věříme, že dopad marketingových investic se navzdory všem překážkám dá změřit.
  • Naše doporučení klientovi jsou vždy založená na datech a přesném měření.
  • Staráme se o business našeho klienta, jako by byl náš vlastní.
  • Řekneme svým klientům vždy pravdu, i kdyby to mělo být nepopulární.

Pro aktuální dění v naší firmě nás sledujte na LinkedIn